Programeer opdrachtenOpdracht : opdr1_frank.txt

Terug naar de inzendingen
Opdracht 1,Frank Staals
01-Mei-2005
 
 Hoewel een half jaar te laat ingestuurd, toch maar meegenomen ;)
 
 1 
*****SnoepAutomaat.java*****
  
 2/*
 3 * Created on Apr 8, 2005
 4 *
 5 * TODO To change the template for this generated file go to
 6 * Window - Preferences - Java - Code Style - Code Templates
 7 */
 8package snoep;
 9
 10import javax.swing.JFrame;
 11
 12import javax.swing.JButton;
 13import javax.swing.JTextField;
 14import javax.swing.JLabel;
 15
 16import javax.swing.JTextArea;
 17/**
 18 * @author Frank Staals Mail to FrankStaals @ Gmx.Net
 19 * 
 20 * TODO To change the template for this generated type comment go to Window -
 21 * Preferences - Java - Code Style - Code Templates
 22 */
 23public class SnoepAutomaat extends JFrame {
 24
 25    double aantal_5cent=0;
 26    double aantal_10cent=0;
 27    double aantal_20cent=0;
 28    double aantal_50cent=0;
 29    double aantal_1euro=0;
 30    double aantal_2euro=0;
 31    
 32    double totaalbedrag=0;
 33    double besteltotaal=0;
 34    
 35    double aantal_rolletjedrop=0;
 36    double aantal_katjesnoep=0;
 37    double aantal_engelsedrop=0;
 38    double aantal_pepermunt=0;
 39    double aantal_chocolade=0;
 40    
 41    double voorraad_5cent=15;
 42    double voorraad_10cent=15;
 43    double voorraad_20cent=15;
 44    double voorraad_50cent=15;
 45    double voorraad_1euro=15;
 46    double voorraad_2euro=15;
 47    
 48    double voorraad_rolletjedrop=10;
 49    double voorraad_katjesnoep=10;
 50    double voorraad_engelsedrop=10;
 51    double voorraad_pepermunt=10;
 52    double voorraad_chocolade=10;
 53    
 54    double prijs_rolletrjedrop=75;
 55    double prijs_katjesnoep=125;
 56    double prijs_engelsedrop=150;
 57    double prijs_pepermunt=75;
 58    double prijs_chocolade=100;
 59    
 60    boolean gebruik2euro=true;
 61    boolean gebruik1euro=true;
 62    boolean gebruik50cent=true;
 63    boolean gebruik20cent=true;
 64    boolean gebruik10cent=true;
 65    boolean gebruik5cent=true;
 66    
 67    private javax.swing.JPanel jContentPane = null;
 68
 69    private JButton betaalknop = null;
 70
 71    private JTextField cent5veld = null;
 72
 73    private JLabel jLabel = null;
 74
 75    private JLabel jLabel1 = null;
 76
 77    private JTextField cent10veld = null;
 78
 79    private JLabel jLabel2 = null;
 80
 81    private JLabel jLabel3 = null;
 82
 83    private JLabel jLabel4 = null;
 84
 85    private JLabel jLabel5 = null;
 86
 87    private JTextField cent20veld = null;
 88
 89    private JTextField cent50veld = null;
 90
 91    private JTextField euroveld = null;
 92
 93    private JTextField euro2veld = null;
 94
 95    private JTextField totaalveld = null;
 96
 97    private JLabel jLabel6 = null;
 98
 99    private JLabel jLabel7 = null;
 100
 101    private JLabel jLabel8 = null;
 102
 103    private JLabel jLabel9 = null;
 104
 105    private JLabel jLabel10 = null;
 106
 107    private JLabel jLabel11 = null;
 108
 109    private JButton geldterugknop = null;
 110
 111    private JTextField katjesnoepVeld = null;
 112
 113    private JTextField engelsedropVeld = null;
 114
 115    private JTextField pepermuntVeld = null;
 116
 117    private JTextField chocoladeVeld = null;
 118
 119    private JButton bestelKnop = null;
 120
 121 private JTextField rolletjedropVeld = null;
 122 private JTextArea statusVeld = null;
 123 private JLabel jLabel12 = null;
 124 private JTextArea voorraadVeld = null;
 125 private JButton exitKnop = null;
 126    /**
 127     * This method initializes jButton
 128     * 
 129     * @return javax.swing.JButton
 130     */
 131    private JButton getBetaalknop() {
 132        if (betaalknop == null) {
 133            betaalknop = new JButton();
 134            betaalknop.setText("Betaal");
 135            betaalknop.setLocation(15, 183);
 136            betaalknop.setSize(105, 35);
 137            betaalknop.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 
 138             public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) {    
 139              aantal_5cent = Double.parseDouble(cent5veld.getText());
 140              aantal_10cent = Double.parseDouble(cent10veld.getText());
 141              aantal_20cent = Double.parseDouble(cent20veld.getText());
 142              aantal_50cent = Double.parseDouble(cent50veld.getText());
 143              aantal_1euro = Double.parseDouble(euroveld.getText());
 144              aantal_2euro = Double.parseDouble(euro2veld.getText());
 145              
 146              totaalbedrag = totaalbedrag + aantal_5cent * 5 + aantal_10cent * 10 + aantal_20cent * 20 + aantal_50cent * 50 + aantal_1euro * 100 + aantal_2euro *200;
 147              
 148              totaalveld.setText(String.valueOf(totaalbedrag/100));
 149              
 150              cent5veld.setText("0");
 151              cent10veld.setText("0");
 152              cent20veld.setText("0");
 153              cent50veld.setText("0");
 154              euroveld.setText("0");
 155              euro2veld.setText("0");
 156              
 157              voorraad_5cent = voorraad_5cent + aantal_5cent;
 158              voorraad_10cent = voorraad_10cent + aantal_10cent;
 159              voorraad_20cent = voorraad_20cent + aantal_20cent;
 160              voorraad_50cent = voorraad_50cent + aantal_50cent;
 161              voorraad_1euro = voorraad_1euro + aantal_1euro;
 162              voorraad_2euro = voorraad_2euro + aantal_2euro;
 163             
 164              
 165              if ( totaalbedrag > 0) {
 166                  rolletjedropVeld.setVisible(true);
 167                  katjesnoepVeld.setVisible(true);
 168                  engelsedropVeld.setVisible(true);
 169                  pepermuntVeld.setVisible(true);
 170                  chocoladeVeld.setVisible(true);
 171                        jLabel7.setVisible(true);
 172                        jLabel8.setVisible(true);
 173                        jLabel9.setVisible(true);
 174                        jLabel10.setVisible(true);
 175                        jLabel11.setVisible(true);
 176                        bestelKnop.setVisible(true);
 177              }
 178              setvoorraadveld();
 179              
 180             }
 181            });
 182        }
 183        return betaalknop;
 184    }
 185
 186    /**
 187     * This method initializes jTextField
 188     * 
 189     * @return javax.swing.JTextField
 190     */
 191    private JTextField getCent5veld() {
 192        if (cent5veld == null) {
 193            cent5veld = new JTextField();
 194            cent5veld.setLocation(152, 8);
 195            cent5veld.setSize(50, 26);
 196            cent5veld.setText("0");
 197        }
 198        return cent5veld;
 199    }
 200
 201    /**
 202     * This method initializes jTextField1
 203     * 
 204     * @return javax.swing.JTextField
 205     */
 206    private JTextField getCent10veld() {
 207        if (cent10veld == null) {
 208            cent10veld = new JTextField();
 209            cent10veld.setLocation(152, 38);
 210            cent10veld.setSize(50, 26);
 211            cent10veld.setText("0");
 212        }
 213        return cent10veld;
 214    }
 215
 216    /**
 217     * This method initializes jTextField2
 218     * 
 219     * @return javax.swing.JTextField
 220     */
 221    private JTextField getCent20veld() {
 222        if (cent20veld == null) {
 223            cent20veld = new JTextField();
 224            cent20veld.setLocation(152, 66);
 225            cent20veld.setSize(50, 26);
 226            cent20veld.setText("0");
 227        }
 228        return cent20veld;
 229    }
 230
 231    /**
 232     * This method initializes jTextField3
 233     * 
 234     * @return javax.swing.JTextField
 235     */
 236    private JTextField getCent50veld() {
 237        if (cent50veld == null) {
 238            cent50veld = new JTextField();
 239            cent50veld.setLocation(152, 93);
 240            cent50veld.setSize(50, 26);
 241            cent50veld.setText("0");
 242        }
 243        return cent50veld;
 244    }
 245
 246    /**
 247     * This method initializes jTextField4
 248     * 
 249     * @return javax.swing.JTextField
 250     */
 251    private JTextField getEuroveld() {
 252        if (euroveld == null) {
 253            euroveld = new JTextField();
 254            euroveld.setLocation(152, 121);
 255            euroveld.setSize(50, 26);
 256            euroveld.setText("0");
 257        }
 258        return euroveld;
 259    }
 260
 261    /**
 262     * This method initializes jTextField5
 263     * 
 264     * @return javax.swing.JTextField
 265     */
 266    private JTextField getEuro2veld() {
 267        if (euro2veld == null) {
 268            euro2veld = new JTextField();
 269            euro2veld.setSize(50, 26);
 270            euro2veld.setLocation(152, 150);
 271            euro2veld.setText("0");
 272        }
 273        return euro2veld;
 274    }
 275
 276    /**
 277     * This method initializes jTextField6
 278     * 
 279     * @return javax.swing.JTextField
 280     */
 281    private JTextField getTotaalveld() {
 282        if (totaalveld == null) {
 283            totaalveld = new JTextField();
 284            totaalveld.setBackground(new java.awt.Color(204, 204, 204));
 285            totaalveld.setEditable(false);
 286            totaalveld.setSize(60, 26);
 287            totaalveld.setLocation(240, 320);
 288        }
 289        return totaalveld;
 290    }
 291
 292    /**
 293     * This method initializes jButton
 294     * 
 295     * @return javax.swing.JButton
 296     */
 297    private JButton getGeldterugknop() {
 298        if (geldterugknop == null) {
 299            geldterugknop = new JButton();
 300            geldterugknop.setSize(105, 35);
 301            geldterugknop.setLocation(15, 222);
 302            geldterugknop.setText("Geld Terug");
 303            geldterugknop
 304                    .setHorizontalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.CENTER);
 305            geldterugknop.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 
 306             public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) {    
 307                 
 308                 
 309                 cent5veld.setText("0");
 310              cent10veld.setText("0");
 311              cent20veld.setText("0");
 312              cent50veld.setText("0");
 313              euroveld.setText("0");
 314              euro2veld.setText("0");
 315              
 316              totaalveld.setText("0");
 317              
 318              geefgeldterug();
 319             }
 320            });
 321        }
 322        return geldterugknop;
 323    }
 324
 325    /**
 326     * This method initializes jTextField1
 327     * 
 328     * @return javax.swing.JTextField
 329     */
 330    private JTextField getJTextField1() {
 331        if (katjesnoepVeld == null) {
 332            katjesnoepVeld = new JTextField();
 333            katjesnoepVeld.setLocation(368, 42);
 334            katjesnoepVeld.setSize(50, 26);
 335            katjesnoepVeld.setVisible(false);
 336            katjesnoepVeld.setText("0");
 337        }
 338        return katjesnoepVeld;
 339    }
 340
 341    /**
 342     * This method initializes jTextField2
 343     * 
 344     * @return javax.swing.JTextField
 345     */
 346    private JTextField getEngelsedropVeld() {
 347        if (engelsedropVeld == null) {
 348            engelsedropVeld = new JTextField();
 349            engelsedropVeld.setLocation(368, 74);
 350            engelsedropVeld.setSize(50, 26);
 351            engelsedropVeld.setVisible(false);
 352            engelsedropVeld.setText("0");
 353        }
 354        return engelsedropVeld;
 355    }
 356
 357    /**
 358     * This method initializes jTextField3
 359     * 
 360     * @return javax.swing.JTextField
 361     */
 362    private JTextField getPepermuntVeld() {
 363        if (pepermuntVeld == null) {
 364            pepermuntVeld = new JTextField();
 365            pepermuntVeld.setSize(50, 26);
 366            pepermuntVeld.setLocation(368, 109);
 367            pepermuntVeld.setVisible(false);
 368            pepermuntVeld.setText("0");
 369        }
 370        return pepermuntVeld;
 371    }
 372
 373    /**
 374     * This method initializes jTextField4
 375     * 
 376     * @return javax.swing.JTextField
 377     */
 378    private JTextField getChocoladeVeld() {
 379        if (chocoladeVeld == null) {
 380            chocoladeVeld = new JTextField();
 381            chocoladeVeld.setLocation(368, 140);
 382            chocoladeVeld.setSize(50, 26);
 383            chocoladeVeld.setVisible(false);
 384            chocoladeVeld.setText("0");
 385        }
 386        return chocoladeVeld;
 387    }
 388
 389    /**
 390     * This method initializes jButton
 391     * 
 392     * @return javax.swing.JButton
 393     */
 394    private JButton getBestelKnop() {
 395        if (bestelKnop == null) {
 396            bestelKnop = new JButton();
 397            bestelKnop.setLocation(245, 183);
 398            bestelKnop.setSize(105, 30);
 399            bestelKnop.setText("Bestel");
 400            bestelKnop.setVisible(false);
 401            bestelKnop.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 
 402             public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) {    
 403              aantal_rolletjedrop = Double.parseDouble(rolletjedropVeld.getText());
 404              aantal_katjesnoep = Double.parseDouble(katjesnoepVeld.getText());
 405              aantal_engelsedrop = Double.parseDouble(engelsedropVeld.getText());
 406              aantal_pepermunt = Double.parseDouble(pepermuntVeld.getText());
 407              aantal_chocolade = Double.parseDouble(chocoladeVeld.getText());
 408              
 409              rolletjedropVeld.setText("0");
 410              katjesnoepVeld.setText("0");
 411              engelsedropVeld.setText("0");
 412              pepermuntVeld.setText("0");
 413              chocoladeVeld.setText("0");
 414              
 415              besteltotaal = aantal_rolletjedrop * 75 + aantal_katjesnoep * 125 + aantal_engelsedrop * 150 + aantal_pepermunt * 75 + aantal_chocolade *100;
 416              if ( besteltotaal > totaalbedrag ) {
 417                  statusVeld.setText("U heeft niet genoeg geld hiervoor");
 418              }
 419              else if ( aantal_rolletjedrop > voorraad_rolletjedrop || aantal_katjesnoep > voorraad_katjesnoep || aantal_pepermunt > voorraad_pepermunt || aantal_engelsedrop > voorraad_engelsedrop || aantal_chocolade > voorraad_chocolade ) {
 420                  statusVeld.setText("Uw bestelling is niet in voorraad");
 421              }
 422              else { 
 423                  voorraad_rolletjedrop = voorraad_rolletjedrop - aantal_rolletjedrop;
 424                  voorraad_katjesnoep = voorraad_katjesnoep - aantal_katjesnoep;
 425                  voorraad_engelsedrop = voorraad_engelsedrop - aantal_engelsedrop;
 426                  voorraad_pepermunt = voorraad_pepermunt - aantal_pepermunt;
 427                  voorraad_chocolade = voorraad_chocolade - aantal_chocolade;
 428   
 429                  totaalbedrag = totaalbedrag - besteltotaal;
 430                  
 431                  totaalveld.setText(String.valueOf(totaalbedrag/100));
 432                  
 433                  statusVeld.setText("U heeft besteld: \n" +
 434                    aantal_rolletjedrop + " Rolletjes Drop\n" +
 435                    aantal_katjesnoep + "  Zakjes Katjesnoep\n" +
 436                    aantal_engelsedrop + "  Zakjes engelse Drop\n" +
 437                    aantal_pepermunt + "  Rolletjes pepermunt\n" +
 438                    aantal_chocolade + "  Chocoladerepen");
 439                  
 440                  setvoorraadveld();
 441              }
 442              
 443             }
 444            });
 445        }
 446        return bestelKnop;
 447    }
 448    private void setvoorraadveld() {
 449        voorraadVeld.setText(voorraad_5cent + "  5cent munten\n" +
 450          voorraad_10cent + "  10cent munten\n" +
 451          voorraad_20cent + "  20cent munten\n" +
 452          voorraad_50cent + "  50cent munten\n" +
 453          voorraad_1euro + "  1euro munten\n" +
 454          voorraad_2euro + "  2euro munten\n\n" +
 455          
 456          voorraad_rolletjedrop + "  rolletjes drop\n" +
 457          voorraad_katjesnoep + "  zakjes katjesnoep\n" +
 458          voorraad_engelsedrop + "  zakjes engelse drop\n" +
 459          voorraad_pepermunt + "  rolletjes pepermunt\n" +
 460          voorraad_chocolade + "  repen chocolade");
 461    }
 462    
 463    private void geefgeldterug() {
 464        while ( totaalbedrag > 0 ) {
 465            geldstatus();
 466            
 467            if ( totaalbedrag - 200 >= 0 && gebruik2euro == true ) {
 468                totaalbedrag = totaalbedrag - 200;
 469                voorraad_2euro --;
 470                continue;
 471            }
 472            if ( totaalbedrag - 100 >= 0 && gebruik1euro == true) {
 473                totaalbedrag = totaalbedrag - 100;
 474                voorraad_1euro --;
 475                continue;
 476            }
 477            if ( totaalbedrag - 50 >= 0 && gebruik50cent == true) {
 478                totaalbedrag = totaalbedrag - 50;
 479                voorraad_50cent --;
 480                continue;
 481            }
 482            if ( totaalbedrag - 20 >= 0 && gebruik20cent == true) {
 483                totaalbedrag = totaalbedrag - 20;
 484                voorraad_20cent --;
 485                continue;
 486            }
 487            if ( totaalbedrag - 10 >= 0 && gebruik10cent == true) {
 488                totaalbedrag = totaalbedrag - 10;
 489                voorraad_10cent--;
 490                continue;
 491            }
 492            if ( totaalbedrag - 5 >= 0 && gebruik5cent == true) {
 493                totaalbedrag = totaalbedrag - 5;
 494                voorraad_5cent --;
 495                continue;
 496            }
 497            
 498        }
 499        setvoorraadveld();
 500    }
 501    private void geldstatus() {
 502        if ( voorraad_2euro <= 5 ) 
 503            gebruik2euro=false;
 504        if ( voorraad_2euro > 5 ) 
 505            gebruik2euro=true;
 506        
 507        if ( voorraad_1euro <= 5 ) 
 508            gebruik1euro=false;
 509        if ( voorraad_1euro > 5 ) 
 510            gebruik1euro=true;
 511        
 512        if ( voorraad_50cent <= 5 ) 
 513            gebruik50cent=false;
 514        if ( voorraad_50cent > 5 ) 
 515            gebruik50cent =true;
 516        
 517        if ( voorraad_20cent <= 5 ) 
 518            gebruik20cent=false;
 519        if ( voorraad_20cent > 5 ) 
 520            gebruik20cent =true;
 521        
 522        if ( voorraad_10cent <= 5 ) 
 523            gebruik10cent=false;
 524        if ( voorraad_10cent > 5 ) 
 525            gebruik10cent =true;
 526        
 527        if ( voorraad_5cent <= 5 ) 
 528            gebruik5cent=false;
 529        if ( voorraad_5cent > 5 ) 
 530            gebruik5cent =true;
 531    }
 532 /**
 533  * This method initializes jTextField 
 534  *  
 535  * @return javax.swing.JTextField 
 536  */    
 537 private JTextField getRolletjedropVeld() {
 538  if (rolletjedropVeld == null) {
 539   rolletjedropVeld = new JTextField();
 540   rolletjedropVeld.setSize(50, 26);
 541   rolletjedropVeld.setLocation(367, 8);
 542   rolletjedropVeld.setVisible(false);
 543   rolletjedropVeld.setText("0");
 544  }
 545  return rolletjedropVeld;
 546 }
 547 /**
 548  * This method initializes jTextArea 
 549  *  
 550  * @return javax.swing.JTextArea 
 551  */    
 552 private JTextArea getStatusVeld() {
 553  if (statusVeld == null) {
 554   statusVeld = new JTextArea();
 555   statusVeld.setBounds(156, 219, 253, 94);
 556  }
 557  return statusVeld;
 558 }
 559 /**
 560  * This method initializes jTextArea 
 561  *  
 562  * @return javax.swing.JTextArea 
 563  */    
 564 private JTextArea getVoorraadVeld() {
 565  if (voorraadVeld == null) {
 566   voorraadVeld = new JTextArea();
 567   voorraadVeld.setBounds(489, 50, 156, 286);
 568   voorraadVeld.setEditable(false);
 569   setvoorraadveld();
 570  }
 571  return voorraadVeld;
 572 }
 573 /**
 574  * This method initializes jButton 
 575  *  
 576  * @return javax.swing.JButton 
 577  */    
 578 private JButton getExitKnop() {
 579  if (exitKnop == null) {
 580   exitKnop = new JButton();
 581   exitKnop.setBounds(19, 284, 101, 30);
 582   exitKnop.setText("Stoppen");
 583   exitKnop.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 
 584    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e) {    
 585     System.exit(0);
 586    }
 587   });
 588  }
 589  return exitKnop;
 590 }
 591        public static void main(String[] args) {
 592        SnoepAutomaat s = new SnoepAutomaat();
 593        s.show();
 594    }
 595
 596    /**
 597     * This is the default constructor
 598     */
 599    public SnoepAutomaat() {
 600        super();
 601        initialize();
 602    }
 603
 604    /**
 605     * This method initializes this
 606     * 
 607     * @return void
 608     */
 609    private void initialize() {
 610        this.setTitle("Snoepautomaat");
 611        this.setContentPane(getJContentPane());
 612        this.setSize(673, 389);
 613    }
 614
 615    /**
 616     * This method initializes jContentPane
 617     * 
 618     * @return javax.swing.JPanel
 619     */
 620    private javax.swing.JPanel getJContentPane() {
 621        if (jContentPane == null) {
 622            jLabel12 = new JLabel();
 623            jLabel11 = new JLabel();
 624            jLabel10 = new JLabel();
 625            jLabel9 = new JLabel();
 626            jLabel8 = new JLabel();
 627            jLabel7 = new JLabel();
 628            jLabel6 = new JLabel();
 629            jLabel5 = new JLabel();
 630            jLabel4 = new JLabel();
 631            jLabel3 = new JLabel();
 632            jLabel2 = new JLabel();
 633            jLabel1 = new JLabel();
 634            jLabel = new JLabel();
 635            jContentPane = new javax.swing.JPanel();
 636            jContentPane.setLayout(null);
 637            jLabel.setText("Aantal  5 eurocent");
 638            jLabel.setLocation(12, 8);
 639            jLabel.setSize(130, 26);
 640            jLabel1.setText("Aantal 10 eurocent");
 641            jLabel1.setSize(130, 26);
 642            jLabel1.setLocation(12, 38);
 643            jLabel2.setText("Aantal 20 eurocent");
 644            jLabel2.setSize(130, 26);
 645            jLabel2.setLocation(12, 66);
 646            jLabel3.setText("Aantal 50 eurocent");
 647            jLabel3.setLocation(12, 93);
 648            jLabel3.setSize(130, 26);
 649            jLabel4.setText("Aantal  1 euros");
 650            jLabel4.setLocation(12, 121);
 651            jLabel4.setSize(130, 26);
 652            jLabel5.setText("Aantal 2 euros");
 653            jLabel5.setSize(130, 26);
 654            jLabel5.setLocation(12, 150);
 655            jLabel6.setText("Totaalbedrag: ");
 656            jLabel6.setLocation(131, 321);
 657            jLabel6.setSize(102, 26);
 658            jLabel7.setText("Rolletje drop [ 0.75 ]");
 659            jLabel7.setSize(150, 26);
 660            jLabel7.setLocation(212, 7);
 661            jLabel8.setBounds(211, 40, 150, 26);
 662            jLabel8.setText("Katje snoepjes [ 1.25 ]");
 663            jLabel9.setBounds(212, 75, 150, 26);
 664            jLabel9.setText("Engelse drop [ 1.50 ]");
 665            jLabel10.setBounds(211, 109, 150, 26);
 666            jLabel10.setText("Pepermunt [ 0.75 ]");
 667            jLabel11.setText("Reep Chocolade [ 1.00 ]");
 668            jLabel11.setLocation(212, 139);
 669            jLabel11.setSize(150, 29);
 670            jContentPane.add(getBetaalknop(), null);
 671            jContentPane.add(getCent5veld(), null);
 672            jContentPane.add(jLabel, null);
 673            jContentPane.add(jLabel1, null);
 674            jContentPane.add(getCent10veld(), null);
 675            jContentPane.add(jLabel2, null);
 676            jContentPane.add(jLabel3, null);
 677            jContentPane.add(jLabel4, null);
 678            jContentPane.add(jLabel5, null);
 679            jContentPane.add(getCent20veld(), null);
 680            jContentPane.add(getCent50veld(), null);
 681            jContentPane.add(getTotaalveld(), null);
 682            jContentPane.add(getEuroveld(), null);
 683            jContentPane.add(getJTextField1(), null);
 684            jContentPane.add(getRolletjedropVeld(), null);
 685            jContentPane.add(getEngelsedropVeld(), null);
 686            jContentPane.add(getPepermuntVeld(), null);
 687            jContentPane.add(getChocoladeVeld(), null);
 688            jContentPane.add(getBestelKnop(), null);
 689            jContentPane.add(getStatusVeld(), null);
 690            jContentPane.add(jLabel12, null);
 691            jContentPane.add(getVoorraadVeld(), null);
 692            jContentPane.add(getExitKnop(), null);
 693            jLabel7.setVisible(false);
 694            jLabel8.setVisible(false);
 695            jLabel9.setVisible(false);
 696            jLabel10.setVisible(false);
 697            jLabel11.setVisible(false);
 698            jLabel12.setBounds(513, 8, 105, 32);
 699            jLabel12.setText("Voorraad:");
 700            jContentPane.add(getEuro2veld(), null);
 701            jContentPane.add(jLabel6, null);
 702            jContentPane.add(jLabel7, null);
 703            jContentPane.add(jLabel8, null);
 704            jContentPane.add(jLabel9, null);
 705            jContentPane.add(jLabel10, null);
 706            jContentPane.add(jLabel11, null);
 707            jContentPane.add(getGeldterugknop(), null);
 708        }
 709        return jContentPane;
 710    }
 711} //  @jve:decl-index=0:visual-constraint="19,11"