Programeer opdrachtenOpdracht : opdr1b_alain.txt

Terug naar de inzendingen
Opdracht 1b, Alain Verjans
1 Jan 2005
 
 voila, ik ben gereed om mijn oplossing naar te pleuren.
 ik weet ook wel dat ik niet door de "keuring" ga komen,
 waarom? zoek dat zelf maar uit.
 
 in de zijmarge een vraagje aan Pascal,
 stond er in het begin (in je "reglement") niet dat php ook toegelaten was??
 
 maar kom, hier het lapje code:
 
 
 1 
*****bank.php*****
  
 2
 3/*
 4Titel: pascals opdracht 1b (http://forum.nedlinux.nl/viewtopic.php?t=16433)
 5Functie: uitrekenen van je spaarcentjes plus wat een bank verdient aan het uilenen van jouw spaarcentjes
 6Auteur: Verjans Alain
 7*/
 8
 9// definieren van de maanden in een array
 10// $maand[0] is het startkapitaal, $maand[1] is januari, enz..
 11$maand[0] = "430";
 12$maand[1] = "40";
 13$maand[2] = "30";
 14$maand[3] = "50";
 15$maand[4] = "50";
 16$maand[5] = "60";
 17$maand[6] = "40";
 18$maand[7] = "60";
 19$maand[8] = "80";
 20$maand[9] = "40";
 21$maand[10] = "50";
 22$maand[11] = "30";
 23$maand[12] = "20";
 24   
 25// tabel hoofding, hoort niet in de loop
 26echo "
 27         
 28         totaal op je rekening
 29         achtergehouden door de bank
 30         opbrengst bank bij uitlenen
 31         
 32      
";  33        34  35for($i=1; $i<=12; $i++)  36   {  37   if(!empty($maand[$i]))  38      {  39      $gespaarde_som += $maand[$i]; // totaal van de gespaarde sommen zonder rente  40      $totaal_som = ($gespaarde_som + $maand[0]); // totaal som zonder rente  41      $rente_dag = ($totaal_som * 0.04); // totaal van de rente  42      $rente_bank = ($rente_dag / 365 * 3); // rente die de bank achterhoudt  43      $rekening_totaal = ($totaal_som + $rente_dag - $rente_bank); // som die effectief op je rekening komt  44      $rente_uitgeleend = ($rekening_totaal  * 0.09); // rente van de bank bij het uitlenen  45  46// tabel met de sommen  47echo "  48           49         $rekening_totaal   50         $rente_bank   51         $rente_uitgeleend  52           53      ";  54      }  55   }     56?>  
 
Mijn commentaar
 
 Alain,  Er zitten wat manco's in je rente berekening.  Om te beginnen houd je geen rekening met het feit dat maanden niet allemaal even veel dagen hebben !  Je zult dus daarom moeten concluderen dat je niet per maand maar per aantal dagen moet gaan rekenen.  Rente wordt per aantal dagen berekend.  4% rente krijg je over het bedrag dat een heel jaar op de bank staat.  de rente is dus 0.04/360*aantal dagen.  De declaraties in regel 10 t/m 22 kunnen waarschijnljik wel iets eleganter worden gedaan.  Note dat ik dat in mijn programma ook zo doe, echter om duidelijk gemotiveerde reden.    Fijn dat je mee hebt gedaan,  hoop dat je de volgende opdracht ook weer van de partij bent !