Programeer opdrachtenOpdracht :

Opdracht 1, De snoep automaat
Opdracht 1b, De Bank
Opdracht 2, Hotelkamer
Opdracht 2b, Palindroom
Opdracht 3, foto's
Opdracht 3b, Vliegtuig
Opdracht 4 Muisdriver
Opdracht 4b Satelliet navigatie.
Opdracht 5, RouteKaart
Opdracht 5b, T9-keyboard
Opdracht 6, Doolhof
Opdracht 6b, de hackpatch
Opdracht 7a, Worteltrekken
Opdracht 7b, De Supermarkt
Opdracht 8a, Sorteren