Programeer opdrachtenOpdracht : opdr2b_palindroom.txt

Terug naar de opdrachten lijst
Opdracht 2b, Palindroom
19 Jan 2005

Ook deze keer heb ik weer gezorgd voor een B opdracht
waarin iedereen zijn creatieviteit op kan laten botvieren.
Nogmaals, idat het programma werkt geloof ik zo ook wel,
het gaat er vooral om creatieve oplossingen voor het probleem te verzinnen.

Palindroom:
Gegeven de volgende tekst

In deze programeer opdracht lepel staan naast gewone nepapen woorden ook
een paar topspot palindromen meeneem droogoord


De opdracht:
Lees deze tekst uit een bestand of een string (array) en zet de woorden
achterstevoren maar wel in de juiste volgorde neer.
De palindromen moeten beginnen en eindigen met een hoofdletter.
(die moet je dus zelf zien te herkennen)

Het resultaat moet er dus ongeveer als volgt uitzien

Ni ezed reemargorp thcardpo LepeL


Het resultaat weer posten in de thread
Uiterste inlever datum Vrijdag 4 Februari
Sucses