Programeer opdrachtenOpdracht : opdr4_muisdriver.txt

Terug naar de opdrachten lijst
Opdracht 4 Muisdriver

Het probleem:
Bij opdracht 1 en 2 wilde ik proberen een stukje integratie tussen
hardware en software af te dwingen.
Dat lukte maar ten dele.
Daarom probeer ik het nu nog eens door een stukje software met hardware te laten samen werken.
Ik heb gekozen voor hardware waarvan ik weet dat iedereen daarover beschikt.
n.l. de muis.

De opdracht:
Maak een programma dat direct je van je mousedriver (/dev/psaux /dev/ttyS0) leest.
Waneer je de muis beweegt, moeten er afhankelijk van de verplaatsing
De woorden links,rechts,omhoog,omlaag verschijnen.
Per verandering van beweging, mag het bericht slechts een maal worden gescheven.
Waneer de muis niet meer beweegt, moet dit in de presentatie duidelijk zijn.

De muisbuttons moeten moeten het bericht lbutton of rbutton laten zien.

Dit is allemaal nog vrij gemakkelijk te realiseren.
Het grote probleem komt nu.
n.l. er moet bij het bewegen onderscheid gemaakt worden tussen snel en langzaam
bewegen.
Bij een snelle beweging moet de richting in hoofdlettes worden aangegeven
dus LINKS,RECHTS,OMHOOG,OMLAAG

Bij de muisbuttons moet een dubbelklik in hoofdletters worden aangegeven,
dus LBUTTON of RBUTTON

Er zijn diverse oplossingen mogenlijk om dit te realiseren.
In deze opgave zijn wederom een paar verborgen probleempjes ingebouwd die je zelf zult moeten ontdekken, oplossen en motiveren hoe en waarom je het zo hebt opgelost.

Ik ben benieuwd !