Programeer opdrachtenOpdracht : opdr4b_sataliet.txt

Terug naar de opdrachten lijst
Opdracht 4b Satelliet navigatie.

Het is al weer bijna zo'n 20 jaar geleden dat de Rusische radio amateur satelliet
combinatie RS10/RS11 werd gelanceerd.
Deze door radioamateurs gebouwde communicatie satelliet was de Rusische variant
op de Amerikaanse OSCAR amateur satellieten.
Het bijzondere aan RS10/RS11 was dat beide kunstmanen samen met een
commerciele satelliet (voor zover het begrip commercieel toendertijd
in de Sovjet Unie bestond) van het COSMOS navigatie systeem in de zelfde behuizing zaten.
Dat scheelde de Rusische radioamateurs flink in kosten.
Een voordeel van de rusische amateur satellieten boven de Amerikaanse was dat
deze met betrekkelijk eenvoudige middelen te gebruiken waren.
Net als alle andere amateur satellieten (en dat zijn er heel wat) draaide RS10
zijn baantjes om de aarde met een omlooptijd van 105 minuten.
Daar de aarde onder de satelliet door ronddraait, werd steeds een ander
gebied bestreken.
Hierdoor was het mogelijk afhankelijk van de positie van de satelliet gedurende
maximaal 20 Min verbindingen over een zeer grote afstand te maken.
Om dit te doen was het wel zaak vooraf te weten waar en waneer de satelliet zou
overkomen.
Daarover gaat deze opdracht.

Het probleem:
Om gebruik te kunnen maken van een satelliet die zich in een omloopbaan
bevind, moet de positie ervan bepaald worden om te weten waneer deze binnen
'zicht'bereik is.
Dit gebeurd in twee stappen.
Eerst wordt bepaald waneer en vanuit welke hoek de satelliet de evenaar
paseert.
Vervolgens worden deze gegevens ingevoerd in een rekenschijf zoals hier
afgebeeld.Waneer de schijf ervan zodanig wordt gedraait dat het begin van de omloopbaan
overeenkomt met de hoek van de evenaarpassage dan kan eenvoudig worden
afgelezen hoeveel minuten na de evenaar passage de satelliet overkomt,
en waneer deze weer verdwijnt.
(Dit is het gebied dan binnen de grote circel aan de linkerzijde.)
De schijf staat op de foto afgesteld op 252'(links) en de baan eindigd op
188'(links).
De streepjes op de schijf is het aantal minuten na de evenaar pasage (2 Min
per streepje).
Het is op de foto wat moeilijk om te zien maar het de satalietbaan loopt hier
van 7 tot 26 min na de evenaar pasage over het door de circel gemarkeerde gebied.

Er zijn 3 gegevens nodig om de schijf te gebruiken.
1) Omloopnr. dit is enkel voor administratieve doeleinden.
Elke keer dan de sataliet om de aarde draaid, wordt deze met 1 verhoogd.
2) Tijd van de evenaar passage.
RS10 doet 105 minuten (1:45hr) over een omloop (dit heet de periode tijd)
Paseert deze vanmiddag om 12:18 de evenaar, dan zal de volgende pasage dus
om 14:03 GMT
Bedenk dus wel dat naast de tijd dus ook de datum belangrijk is !
zijn.
3) De hoek van de evenaar passage. daar de aarde onder de satelliet doordraaid,
zal de satelliet steeds op een andere plaats de evenaar paseren
RS10 verschuift bij elke omloop 26.0' (de inclinatie).
Paseert hij de evenaar eerst op 153.8' dan zal deze bij de volgende omloop
op 179.8 plaats vinden

Niet alle omlopen zijn bruikbaar.
Aleen de omlopen waarvoor geld dat de hoek bij de evenaar passage tussen
095' en 205' valt, of tussen 305' en 359' dan wel 000 to 060' zullen vanuit
Nederland bereikbaar zijn.

Gemiddelde hoogte is 1000km (maar dat is voor de opdracht niet relevant)

Uiteaard is er voor ihet berekenen van al deze gegevens eerst een referentie nodig.
Datum Tijd Hoek Omloopnr
Maandag 7 Feb 2005 12:03 243.2 34268
(deze gegevens zijn fictief, RS10/11 is sinds 1997 onbruikbaar geworden en
vervangen door soortgelijke satellieten)

De opdracht.
Maak een programma dat de gegevens voor de evenaar passage bepaald.
Uitgaande van de gegeven informatie.
Daarnaast moet de datum ingevoerd worden van de dag waarvoor ik de gegevens
nodig heb (b.v. vandaag).

Het programma moet nu uitgaande van de referentie gegevens de drie gegevens
doorrekenen tot de datum van de gegeven datum (evenals van de laatste van de
dag ervoor en de eerste van de dag erna).
Aleen de gegevens van omlopen die vanuit Nederland bruikbaar zijn
moeten nu worden getoond.

Nogmaals laat je niet uit het veld slaan door deze overdaad aan gegeven.
De eigenlijke opdracht is eigenlijk heel eenvoudig.
Je hoeft dus aleen maar de werkelijk benodigde informatie eruit te halen !.

Veel sucses !