Programeer opdrachtenOpdracht : opdr6_doolhof.txt

Terug naar de opdrachten lijst
Opdracht 6, Doolhof
14 Mei 2005
Deze opdracht heeft veel weg van de vorige opdracht en is kwa definitie eigenlijk vrij simpel.
Het gaat hier om het oplossen van een doolhof.
Deze op lossen is minder simpel !

De opdracht:
Hieronder wordt een doolhof gepresenteerd.
De presentatie bestaat uit 20 regels van 30 kolomen, waarin de muren
middels X worden aangegeven.
Lees dit doolhof uit een bestand of (naar eigen keuze) zet het in een array.
Zoek vanaf de ingang (boven) de uitgang (onder).
Markeer gelopen route in de tabel met een * en druk deze af op het scherm.
Beschrijf vervolgens onder de tabel de gelopen route op de volgende wijze.
Een letter voor de richting L,R,U,D (Left, Right,Up,Down) en een cijfer
dat het aantal stapjes aangeeft, waarbij een maximum van 5 stapjes geld.
De routebeschrijving voor dit doolhof begint dus met D5D1L3D4

In
XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXX XX XXXX XXXX
XXX XX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
XXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
XXX XXXXXXX XXX XX XX XXXXXXXX
XXX XXX XXX XX XXXXXXXX
XXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXX
XXX XXX XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX
XXXXXXX XX XXX XXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX
XXXXXXX XXXX XXX XXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX X XXX
XXXXXXX XX XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
Uit