Programeer opdrachtenOpdracht : opdr7b_De_Supermarkt.txt

Terug naar de opdrachten lijst
Opdracht 7b, De Supermarkt
16 Dec 2009

SuperMarkt Peters heeft 5 kassa's.
Die zijn natuurlijk niet allemaal open ! welnee met die exorbitante salarisen
van 15 jarige kassameisjes is dat natuurlijk niet op te brengen.
We houden gewoon een kassa open, en als het druk wordt gaat het belletje, en
stormt een van de vakkenvullers naar een van de kassa's.
Meneer Peters heeft natuurlijk liefst zo weinig mogelijk kassa's open, maar in
zijn winkel geld dat er niet meer dan vier mensen in de rij mogen staan.
Staan er meer, dan krijgen die mensen 25Euro korting, dat kost dus dik geld
(daar kun je zo'n kassamuts een hele dag lang voor laten biepen)

De opdracht
Maak een programma waar je het aantal vakkenvullers in de winkel kunt
invoeren, en het aantal klanten dat wil afrekeken.
Het programma moet nu uitrekenen hoeveel kassa's er voor die situatie open
moeten zijn.
Bedenk echter dat er altijd tenminste 1é kassa open moet zijn !
Reken ook uit hoeveel geld het kost als er niet genoeg kassa's open kunnen
(vakkenvullers kosten ook geld !)
De 25 Euro regel geld echter niet als alle kassa's bemand zijn, dat is immers
overmacht (of een Supermarkt DDOS situatie)