Schrijfsels Document : microcode.txt

File index
The MicroSoft Code 2004-02-20
Pascal Schiks (C) Feb 2004

Groot alarm, MicroSoft broncode is uitgelekt !
De kranten staan er bol van.
Al snel is de code opvraagbaar op diverse peer to peer netwerken.
MicroSoft heeft in allerijl al patches uitgebracht waardoor haar p2p
programma's in duidelijke taal een waarschuwing geven als er gezocht wordt
op zoektermen die verwijzen naar de broncode van MicroSoft's Windows.
Een maatregel die het bedrijf welicht eerder ook had kunnen nemen waneer
er zou worden gezocht op muziek bestanden en films.
Maar dat zou de p2p netwerken, en daarmee het internet en dus MicroSoft Windows vrijwel meteen nutteloos maken.

MicroSoft maakt terecht ernstig bezwaar tegen de diefstal van haar broncode.
Daarnaast vreest de wereld dat met deze code welicht inzichten kunnen worden
verkregen om nieuwe lekken te ontdekken en uit te buiten.

Ook mij werd uit diverse richtingen de illegaal verkregen code (nee de code zelf is niet illegaal !) aangeboden.
Ik heb daarvoor echter bedankt.
Reden :
Ik beschik (net als iedereen met een internet aansluiting) over de complete
broncode van diverse opensource besturings systemen.
Deze code heb ik zelden diepgaand bestudeerd.
In het grijze verleden was het wel eens nodig daar wijzigingen in te maken
teneinde bepaalde functionaliteit te verkrijgen, maar deze dagen zijn reeds lang voorbij.
De OpenSource code is van dermate goede kwaiteit dat ik deze slechts af en toe
bestudeer om de werking ervan te doorgronden.
Meestal uit technische intresse, of anders als onderdeel van documentatie.

De gewraakte MicroSoft code is echter incompleet.
Je kunt er dus geen eigen besturings systeem mee maken.
Daarnaast zit de code vol met vermeende fouten waarvan we regelmatig in de media kennis kunnen nemen.
In dergelijke oninteresante informatie ik gewoon niet geintereseerd.

Het is mij dan onduidelijk waarom zoveel mensen deze code proberen te verkrijgen.
Je kunt er eigenlijk niets mee.
- Compileren tot een eigen Windows versie ? de code is incompleet.
- Truukjes en slimmigheidjes overnemen ? de code is copyrighted !
Bovendien zou je meteen als illegale downloader door de mand vallen !
met de nodige juridische problemen van dien.
- Veiligheids gaatjes onderzoeken ? Sorry hoor beveilig maar eerst eens je eigen systeem !
Nee de code is buiten het MicroSoft concern waardeloos.

Zoals gewoonlijk weet de pers weer hele verhalen op te lepelen.
woorden als hackers, bugs, software lekken doen het erg goed in de kranten
en zelfs van de vakbladen en vakdeskundige websites hoef je niet te verwachten
dat de auteurs enig benul hebben van waar het nu eigenlijk om gaat.
Met deze sourcecode zouden de meest wilde dingen mogelijk zijn,
waarvan het uitbuiten van de veiligheids problemen het meest sappig zijn.
Dat deze zelfde werkwijze juist geleid heeft tot de hoge veiligheidsgraad
van opensource besturings systemen wordt daarbij even vergeten.
Want ook in de vakbladen gaat het om de verkoopcijfers en om de kadootjes
die sommige autheurs mogen ontvangen als dank voor een goede recentie.

MicroSoft gaat het echter om het intelectueel eigendom van de code.
Het bedrijf bestaat dankzij het geheim houden van deze code.
Dat is dus niet zo'n vreemde reactie.
Je kunt vinden van het bedrijf watje wilt, maar in deze heeft het bedrijf nu eenmaal gelijk.
De code propritairy en dus niet bedoeld om over het internet te verspreiden.

Als fanatiek Open Source Software gebruiker heb ikzelf geen enkele toepassing voor de producten van MicroSoft.
Daarom heb ik er dus ook geen intresse in.
Dus ben ik ook niet geintereseerd in haar The MicroSoft Code.

Pascal.

MicroSoft Code review