Schrijfsels Document : milieu.txt

File index
Een milieu probleem op dev/null ? 2003-07-31
Pascal Schiks (C) 2003 GNU/GPL

Al sinds jaar en dag word er door unixsystemen maar klakkeloos allerlij data
gedumpt in /dev/null, zonder er over na te denken wat er daarna mee gebeurd.
iha is /dev/null een vrij simpele bucket waar de rotzooi in terecht komt
(niet niet verdwijnt, want er gebeurt tenslote niet mee) dus zou dat device
naar verloop van tijd wel eens vol kunnen geraken.
Over dit probleem is al eens ooi door iemand gewaarschuwd.
Deze "wetenschapper" vreesde het ergste. n.l. zo dacht hij,
waneer je maar datablijft toevoegen dan onstaat natuurlijk eerst een enorme
berg aan nutteloze afvalbytes (die verder niet verwerkt worden)
en uiteindelijk vreesde hij voor zulk een enorme massa aan bytes dat er
uiteindelijk sprake zou kunnen zijn van een zwart gat (/dev/blackhole).
Ikzelf denk overigens dat het zo'n vaart niet zal lopen.
Het is n.l. statistisch gezien redelijk te veronderstellen dat er gemiddeld
evenveel nullen als eenen in /dev/null terecht komen.
De nullen en eenen heffen elkaar op (ongeveer zoals materie en antimaterie)
Dus /dev/null zal wel een beetje in vulling varieren, maar verder zal
de situatie toch wel redelijk stabiel blijven.
Desondanks is er al eens door iemand het initiatief genomen om een nieuw
/dev/null te ontwikkelen dat daadwerkelijk keurig de eenen en de nullen
van elkaar deed scheiden en aan het systeem retouneerde via /dev/1 en /dev/0
Het gevaar hiervan is echter groter dan de kwaal.
n.l. de enorme hoeveelheid aan keurig gescheiden eenen worden nu niet meer
in balans gehouden door de nullen met als gevolg dat er welliswaar in /dev/null
niets aan de hand is, maar er in /dev/1 alsnog een enorm overschot aan eenen
onstaat.
Vergeet n.l. niet dat alle software aangepast dient te worden zodat
voor het voor het produceren van data keurig van /dev/1 en /dev/0
gebruikt gemaakt zal worden.
Om dit goed voor elkaar te krijgen is het dan raadzaam om de bijhorende
libary bitrecycle.lib te gebruiken waarvoor een aantal andere libs
vervangen moeten worden.
Vooralsnog een niet rieele situatie.

Of er dus daadwerkelijk een probleem onstaat is nog net zomin duidelijk
als de oplossing om dit te voorkomen.
Ik verwacht echter dat met de steeds strengere milieu eisen er toch rekening
moet worden gehouden met strenge voorschriften in de toekomst.
Dat kan beginnen met gescheiden byte verwerking b.v. door een nieuwe opzet als
/dev/null/logfiles
/dev/null/chat
/dev/null/email
/dev//null/microsoft
Het is maar een idee.
Welicht dat ik eens begin een /dev/null driver te schrijven die gewoon eens
bijhoud hoeveel er nu in terecht komt.
Dan weet ik alvast ongeveer hoeveel ik straks moet gaan betalen.