Schrijfsels Document : politiek.txt

File index
De zwervende kiezer
Door Pascal Schiks 18 Nov 2004

Terwijl wij met zijn allen naar de Haag trekken om te demonstreren tegen het beleid van kabinet Balkeneinde #2,
rommelt het flink in onze nationale hoofdstad.
Een markante Nederlander bekend om zijn opmerkelijke opvattingen die hij gewoonlijk op een nogal ongenuanceerde publiceert,
wordt op klaarlichte dag door een door religieuze haat gedreven jongeman neergeschoten en op gruwelijke wijze toegetakeld.

Plots is het hele land in rep en roer.
Kleine groeppen mensen menen dat nu weer eens zoveel gebleken is dat onze regering niet wenst te luisteren naar de wens van de rieele maatschappij (dat is zeg maar kortweg de wereld die zich buiten de Goede Tijden en Lingo cultuur bevind),
zij het beleid dan maar in eigen beheer moeten nemen.
Onschuldige groepen mensen (waar we mischien ook niet altijd even gelukkig mee zijn, maar die part nog deel aan de moord hebben) moeten het ontgelden waneer zijn hun kinderen naar school brengen of hun religie willen bedrijven.

Onze minister president de slachtoffers (zijnde een aantal gebouwen) snel bezoeken.
Ongelukkigerwijze even vergetend dat hij voor geboren en getogen Nederlanders die in Nederland het slachtoffer werden van mensen uit die zelfde vreemde cultuur geen tijd wist vrij te maken.

En terwijl hij schande spreekt over de gebeurtenissen,
vergeet hij gemakshalve dat het juist zijn beleid (dat van zijn voorgangers, maar dat heeft hij nagenoeg ongewijzigd voortgezet).
Hierbij realiseerd hij zich niet dat hij hiermede versneld een voedingsbodem legt voor een wens naar een politiek die in ons land zijn weerga niet kent.


Omstreeks deze tijd heeft met de Presidents verkiezingen in de Verenigde Staten alweer eens mijn overtuiging bewezen dat de mens uit zijn eigen vernietiging uit is (niet de individuele mens, maar wel de mens als maatschappij)
En dus terwijl wij massaal naar het Haagse trekken, proberen we de verworven rechten waar we zo voor strijden gelijktijdig met onze politieke keuze te vernietigen.
Want wie zich de moeite neemt om af en toe eens iets meer te weten te komen over zoiets saais als politiek weet dat Islam bestrijder Wilders een heel scala aan politieke inzichten heeft.
Zekers de man is het meest bekend om zijn duidelijke taal waarmee hij nieuwkomers op het hart wil drukken dat er in Nederland al een clutuur is,
en dat deze niet zo nodig aangepast dient te worden ten gunste van een cultuur die ons land toch wel enige jaren terug in de tijd zet.
Dat Wilders ook heel eigen opvattingen heeft over zaken als de sociale voorzieningen word gemakshalve maar even over het hoofd gezien.
Daar is op zijn website dan ook erg weinig over te vinden.

Nu ben ik zelf ook niet echt een fan van de Islam.
Belangrijkste reden is dat deze godsdienst erg nauw verwant is aan een manier van leven.
Een manier van leven die in onze westerse maatschappij nogal ouderwets en intolerant overkomt.
Daarnaast brengt deze manier van leven een cultuur met zich mee die zich niet goed laat samensmelten met onze huidige eigen cultuur.

Persoonlijk geloof ik ook in het geheel niet in een multiculturele samenleving.
Voor zo'n opmerking werd je tot voor kort noch in het cachot gegooit,
tegenwoordig begrijpen steeds meer mensen dat het afwijzen van een religie
niets te maken heeft met verschillen in mensenlijke rassen.
Al vrijwel mijn hele leven heb ik intensief contact gehad men mensen over de hele wereld, soms uit landen waar ik nooit eerder van gehoord had.
Met veel mensen uit dergelijke "verre" landen heb ik altijd een goed contact gehad, en was ras, religie of cultuur nooit een probleem.
Deze mensen begrepen zelf echter ook wel dat Nederland nu eenmaal anders is als hun eigen thuisland.

Een plaats waar men dat erg goed begrepen heeft in Montreal.
In de tijd dat ik het genoegen had in deze stad te verblijven,
stelde ik vast dat ik nog nooit eerder zoveel culturen tegelijkertijd in een stad was tegen gekomen.
Voor iedereen gold echter, "dit is Canada, pas je aan onze regels aan".
Heel simpel en doeltreffend.
Geen angst om een politiek incorrecte uitspraakt te doen, gewoon jezelf blijven en je netjes volgens (in Nederland ook gebruikelijke) regels gedragen.

Het is juist deze houding die het Nederlandse volk al jaren van onze politiek verlangt.
Het beleid dat nu eenmaal door de grootste partijen wordt bepaald,
heeft aan deze wens van het volk nooit gehoor gegeven.
In plaats daarvan heeft den Haag meer aandacht voor criminele activiteiten
als wildplassen en het misbruiken van de naam des Here's.
Middels een bonnen quotum probeert men de anders zo tolerante, brave en hardwerkende burger het leven zuur te maken.

In het zelfde beleid is er enkel plaats voor het onfatsoenlijke ten uitvoer brengen van onfatsoenlijke maatregelen.
Kijk bijvoorbeeld naar de manier waarop de PC-prive regeling aan zijn einde kwam.
Een besluit waar ik overigens als een van de weinige burgers achter sta,
waare het niet dat de manier waarop elke fatsoensnorm te buiten ging en Minister Zalm eigenhandig het vertrouwen van het Nederlandse volk in haar regering in een klap voledig ondermijnt heeft.

Ook het afschaffen en ernstig versoberen van pensioen en sociale regelingen,
lijdt tot veel onbegrip van de burger en duidt op veel onkunde van de politicus.
Mensen die een bepaalde vorm van een uitkering genieten,
doen dit als regel niet omdat het zo fijn is.
Zelf heb ik een tijdje van een dergelijke regeling gebruik gemaakt,
en zeker waneer je ziet hoe de feiten opzettelijk gemanipuleerd worden
om er maar voor te zorgen dat en vele niet bestaande vacatures open blijven en dus de schuld gemakkelijk bij de werkzoekende burger gelegd kan worden,
zodat vage reintegratie clubjes zonder enige toegevoegde waarde veel geld verslinden, zinkt het vertrouwen in het beleid nog dieper in de schoenen.

Ook zaken als herhaaldelijke verhoging van ziektekostenpremies terwijl we daar steeds minder voor terug mogen verwachten,
verhoging van woninghuur (door het loslaten van overheids beleid in deze),
vernieling van onderwijs en justitie, en noem het hele scala maar op,
geven de burger alle reden om te denken dat de gevestigde orde nog steeds niets geleerd heeft van de Pim Fortuyn bedreiging.
Pim wist in nauwelijks drie maanden tijd, van een onbekende relnicht op te klimmen tot een vooraanstaand politicus die de gehele politiek van links tot rechts deed sidderen.
Geert Wilders heeft echter nog zo'n twee jaar tijd om zijn zaakjes voor te bereiden !
Dat geld tenminste waneer we er vanuit gaan dat kabinet Balkeneinde #2 de rit geheel uitzit.
Ook bepaald geen prettigie gedachte.

Zelf heb ik altijd de liberale gedachte gang na gestreeft,
en hoe beter het mij financieel ging, hoe financieel socialer ik daar bij werd.
Echter mijn favoriete partij begon ook scheurtjes te vertonen,
en hoewel ik de partij niet graag in de steek laat, kan ik mijn stem enkel nog
binnen de gemeente verkiezingen aan deze organisatie toebedelen.
Niet een besluit dat zoineens in mij op kwam, maar een tergend langzaam proces,
dat zijn oorsprong zo ver terug als de Bijlmer enquite vond.

Momenteel probeer ik dus buiten het media circus om erachter te komen
wat de politiek beweegt.
Ik zwerf dus een beetje tussen de partijen door,
omdat ik nu eenmaal niet het debakel van een zwevende kiezer wil zijn.
Nog nooit heb ik mijn keuze betreurt,
Ik hoop ik en vele Nederlanders dit na de volgende verkiezingen ook nog durven te zeggen.